اخبار

کنفرانس ملی «توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار» برای پذیرش کاربران و دریافت چکیده مقالات اعلام آمادگی می نماید. ...

ادامه مطلب

در این جلسه که به ریاست آقایان دکتر عارف به عنوان رئیس کنفرانس و دکتر توفیقی به عنوان رئیس شورای علمی در محل بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، در ابتدا خانم دکتر صادقی پور دبیر کنفرانس ضمن خوشامدگویی، به معرفی کنفرانس پرداختند. ...

ادامه مطلب

اهداف این کنفرانس عبارتند از : 1- بهره گیری از ظرفیت تخصصی بنیاد امید ایرانیان برای مشارکت در توسعه فناوری در کشور 2- ایجاد فرصت برای عرضه آخرین یافته ها و دستاوردهای صاحبنظران داخلی و خارجی در زمینه های مرتبط با کنفرانس 3- ایجاد محیط تبادل نظر و تضارب آرای تخصصی میان صاحبنظران، مدیران و مجریان در زمینه های مرتبط با کنفرانس ...

ادامه مطلب